• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Pri preprave nákladu sa
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.10
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.10
(1 bod)
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo,
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.10
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vopred na
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Otázka č. 2 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyvíjajú na vás rodičia (alebo okolie) tlak, aby ste sa učili?
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.10
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.10
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.10
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.10
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.10
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok