• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Zastavením sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Vodič nesmie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Na krajnicu smie vodič motorového vozidia vojsť
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom,
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Prepravované osoby nesmú
Otázka č. 12 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyhovuje vám online forma testu?
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.32
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.32
(1 bod)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.32
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Táto dopravná značka znamená;
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.32
(2 body)
Prechádzať túto značku alebo ju nákladom presahovať
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.32
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.32
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.32
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.32
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Výsledok