• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Vodič je povinný
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy,
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla,
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.35
(2 body)
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.35
(1 bod)
Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.35
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.35
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 10 z testu Anketa
(0 bodov)
Viete dobre pracovať s počítačom?
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.35
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.35
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.35
(3 body)
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.35
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.35
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Výsledok