• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť vodiča
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Vodič
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza,
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Na motocykli sa nesmie prepravovať
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.30
(1 bod)
Hry detí na ceste sú dovolené
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.30
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 12 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyhovuje vám online forma testu?
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.30
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.30
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.30
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.30
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.30
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.30
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí:
Výsledok