• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Autobusom sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Motorové vozidlo musi mať počas jazdy rozsvietené
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Ak vodič počas jazdy zisti, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky,
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Otázka č. 13 z testu Anketa
(0 bodov)
Aké je vaše pohlavie?
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám,
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.19
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.19
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.19
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.19
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.19
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.19
(3 body)
V poradi tretie prejde okolo prekážky
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.19
(3 body)
Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.19
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Výsledok