• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 1

Vedci objavili nový Plutov mesiac

Vesmírny trpaslík Pluto má najmenej štyri mesiace. Štvrtý teraz objavili vedci.

BRATISLAVA. Bývalá deviata planéta slnečnej sústavy znovu prekvapila vedcov. Trpaslík Pluto má najmenej štyri mesiace. Ten štvrtý objavil Hubblov vesmírny ďalekohľad, keď sa pokúšal odhaliť prstence okolo tohto vzdialeného telesa slnečnej sústavy.

Nový Plutov mesiac zatiaľ nemá ani meno. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) so sídlom v Houstone ho zatiaľ nazýva objektom P4.

„Je pozoruhodné, že Hubblove kamery nám umožnili tak dobre vidieť taký malý objekt vzdialený viac ako päť miliárd kilometrov,“ hovorí vo vyhlásení NASA Mark Showalter zo SETI v Pasadene, ktorého tím objekt objavil.

P4 má priemer 13 až 34 kilometrov a okolo trpasličej planéty obieha medzi obežnými dráhami mesiacov Hydra a Nix. Tie Hubblov vesmírny ďalekohľad objavil v roku 2005.

K Plutu má o štyri roky doraziť misia New Horizons. Bude prvou sondou, ktorá okolo bývalej planéty obletí. Vedci teraz premýšľajú, že dráhu sondy upravia tak, aby mesiac preskúmala.

„Toto je fantastický objav,“ reagoval Alan Stern, vedúci výskumník misie, „keďže teraz vieme, že v systéme Pluta je ďalší mesiac, môžeme naplánovať jeho pozorovania.“

P4 ďalekohľad prvý raz spozoroval koncom júna. Jeho prítomnosť potvrdili aj snímky z pondelka.

SME, 20. 7. 2011, upravené

Z ukážky 1 vyplýva, že planéta Pluto má
Otázka č. 2 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
V ukážke 1 odborníci nazývajú Pluto vesmírnym trpaslíkom pre
Otázka č. 3 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Z ukážky 1 vyplýva, že Hubblov pozorovací prístroj
Otázka č. 4 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorá z uvedených možností vyplýva z ukážky 1?
Otázka č. 5 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Jednoduché podraďovacie súvetie v prvom odseku ukážky 1 má
Otázka č. 6 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
V ktorom roku má podľa ukážky 1 doraziť ku kozmickému trpaslíkovi misia New Horizons?
Otázka č. 7 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 1 názov mesta, v ktorom bola vydaná komentovaná agentúrna správa v slovenskom jazyku.
Otázka č. 8 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 1 priezvisko vedca, ktorého výpoveď je prerušená vloženou uvádzacou vetou.
Otázka č. 9 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 2

Margita Figuli – Tri gaštanové kone

(úryvok, upravené)

— Bolo by najlepšie, Peter, keby sme sa už tu rozlúčili. So Zápotočným sa i tak nesmieš viacej stretnúť. Nielen preto, že by ťa ohrozoval na živote, ale že by vyvolal hádku tu, pred toľkým svetom, a dal možnosť vláčiť naše mená po celom okrese. Omáľali by nás, špinili, kydali na nás najkrikľavejšiu hanu. A tomu všetkému sa môžeme vyhnúť. Nik ani nebude vedieť, že sme boli spolu, a ja prečkám ľahšie ten čas, kým sa zase stretneme.

– Ak myslíš, – vravím jej, – že takto je to najlepšie, podvolím sa. Ale teraz, keď som si istý, že nechceš nikomu inému patriť, len mne, nebojím sa nikoho na svete. Bol som trochu nevýbojný a zakríknutý, no takým ma robila obava, že som ťa už stratil. Ale keď viem, na čom som, vstúpila do mňa smelosť a odvážnosť, nebál by som sa niesť na svojich pleciach celú zem s morom i s vrchmi.

Magdaléna sa smiala tak tichučko, hrkútajúc pri tejto mojej reči. Pustila opraty koňa, priložila mi dlane na sluchy a tak sa mi dívala do očí.


Magdaléna sa v ukážke 2 obáva stretnutia Petra a Zápotočného najmä preto, že
Otázka č. 10 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Peter v ukážke 2 súhlasil, že sa vyhne Zápotočnému, lebo
Otázka č. 11 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorá z nasledujúcich možností vyjadruje zveličenie vlastnosti postavy z ukážky 2?
Otázka č. 12 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktoré z uvedených slovných spojení z ukážky 2 nevystihuje význam slovesa ohovoriť?
Otázka č. 13 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Pre prózu naturizmu je charakteristické, že
Otázka č. 14 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z nasledujúcej vety slová, v ktorých prichádza k znelostnej asimilácii / spodobovaniu.
Bolo by najlepšie, Peter, keby sme sa už tu rozlúčili.
Otázka č. 15 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Určte slovný druh slova hrkútajúc.
Otázka č. 16 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Z nasledujúcich slov vypíšte tie dve slová, ktoré dotvárajú synonymický rad k zvýraznenému slovu z ukážky 2.
nesmelý, neprítulný, samotársky, plachý, neskrotený
Otázka č. 17 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 3

Samo Chalupka – Mor ho!

(úryvok)

Duní Dunaj a luna za lunou sa valí:
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí.
Pod tým hradom Riman-cár zastal si táborom:
belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom.
Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci;
okol neho cárska stráž, tuhí to paholci;
a pred cárom družina neveliká stojí:
sú to cudzí víťazi, každý v jasnej zbroji.
Pobelavé kaderie šije im obtáča,
modré ich oči bystro v okolo si páča.
Rastom sú ako jedle, pevní ako skala,
zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala.
Oni čelom nebijú, do nôh nepadajú:
taká otroč neznáma slovenskému kraju,
lež božie dary nesú, chlieb a soľ, cárovi
a smelými sa jemu primlúvajú slovy:


Mor ho! predstavuje
Otázka č. 18 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktoré z nasledujúcich tvrdení o diele Mor ho! je pravdivé?
Otázka č. 19 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
V ukážke 3 autor pri charakteristike postáv Slovanov využíva
Otázka č. 20 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorá z uvedených možností najlepšie vystihuje Slovanov v ukážke 3?
Otázka č. 21 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Posledné dvojveršie ukážky 3 naznačuje, že Slovania prichádzajú za cárom
Otázka č. 22 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorý umelecký jazykový prostriedok predstavuje verš
Duní Dunaj a luna za lunou sa valí?
Otázka č. 23 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Po ktorej slabike sa nachádza v nasledujúcom verši polveršová prestávka?
nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí
Otázka č. 24 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Napíšte pravopisne správne vzťahové prídavné meno odvodené od vlastného podstatného mena Riman v tvare N singuláru.
Otázka č. 25 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 4

Charles Dickens – Vianočná koleda

(úryvok, upravené)

„Hej, vari nevieš, že nijakou ľútosťou nenahradíš zmarenú príležitosť, ktorú ti poskytuje tvoj jediný život? Aj ja som bol taký? Ach, aj ja som bol taký!“

„Ako? Vždy si sa skvele staral o naše obchodné záležitosti,“ zajachtal Scrooge, už to začínal dávať do súvisu so sebou.

„O naše obchodné záležitosti!“ zvolal duch a opäť zalomil rukami. „O ľudí som sa mal starať! O blaho všetkých! Láska k blížnemu, súcit, zhovievavosť a dobrota – tým som mal napĺňať svoj život!“

Duch vystrel ruku a zdvihol kus reťaze, akoby chcel ukázať príčinu svojho márneho žiaľu, a prudko ju zase spustil na zem.

„A najväčšmi trpím v tomto ročnom období,“ pokračoval. „Prečo som chodil medzi zástupmi svojich blížnych s očami upretými do zeme, prečo som ich nikdy nezdvihol k tej požehnanej hviezde, ktorá priviedla troch kráľov k biednej maštali? Vari nebolo dosť chudobných domovov, ku ktorým ma mohlo priviesť jej svetlo?“


Duch v ukážke 4 varuje Scrooga, aby
Otázka č. 26 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
V ukážke 4 duch pokladá svoj život za premárnený, pretože
Otázka č. 27 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Z ukážky 4 vyplýva, že medzi duchom a Scroogom ide o vzťah
Otázka č. 28 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
V ukážke 4 duch žiali nad
Otázka č. 29 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
V ukážke 4 z hľadiska modálnosti / obsahu prevládajú
Otázka č. 30 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z repliky ducha v ukážke 4 jedno citoslovce vyjadrujúce povzdychnutie.
Otázka č. 31 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Napíšte základný tvar zvýrazneného slova v ukážke 4.
Otázka č. 32 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 5

Druhý Černobyľ?

Druhá najhoršia v histórii. Taká je jadrová nehoda japonskej elektrárne Fukušima. Jej závažnosť je podľa úradov už rovnaká ako katastrofa v Černobyle. Radiácie však uniklo podstatne menej.

Nehoda v jadrovej elektrárni Fukušima by mohla byť horšia ako Černobyľ. Priznal to jej majiteľ.

TOKIO, BRATISLAVA. Nehoda v jadrovej elektrárni Fukušima je vážnejšia, ako naznačovali prvé odhady. Včera to priznalo Japonsko a rozhodlo sa problémom nukleárneho zariadenia priradiť najzávažnejší, siedmy stupeň zo sedembodovej Medzinárodnej stupnice jadrových a rádiologických udalostí (INES).

Znamená to, že nehoda má dôsledky na zdravie a životné prostredie a došlo k úniku obsahu z jadra reaktorov. Fukušima tak má rovnakú závažnosť ako jadrová katastrofa v Černobyle v roku 1986.

Desatinový únik

Nevie sa presne, koľko rádioaktívneho materiálu uniklo do okolia. Na severovýchode krajiny je však zamorená pôda aj niektoré druhy rastlín. Vážne kontaminované je more v blízkom okolí nukleárneho zariadenia.

Odhady hovoria, že rádioaktivity mohlo uniknúť 370-tisíc až 630-tisíc terabecquerelov. Toto zamorenie pochádza najmä z druhého reaktora jadrovej elektrárne.

„Japonsko nacvičovalo správanie v prípade jadrovej nehody,“ povedal pre denník Wall Street Journal Hidehiko Nišijama z japonského úradu pre jadrovú bezpečnosť.

„Teraz čelíme kríze s historickými rozmermi.“ Japonská vláda tvrdí, že z Fukušimy zatiaľ nie je nový Černobyľ. Na rozdiel od neho unikla len desatina rádioaktívnych prvkov. V prípade Fukušimy nevybuchol ani samotný reaktor, na mieste nehody zapríčinenej vlnou cunami nezomierali ožiarení ľudia.

SME, 13. 4. 2011, upravené
Nukleárne nehody vo svete


Škála INES
4
Havária v jadrovom zariadení

Rádioaktívne látky zamorili areál elektrárne, no neunikli vo väčšom množstve do okolia.

5
Havária s účinkom na okolie

Rádioaktívne látky zamorili areál elektrárne, no neunikli vo väčšom množstve do okolia.

6
Závažná havária

Výrazný únik rádioaktivity do okolia.

7
Veľká havária

Zatiaľ sa odohrali len dve – vo Fukušime a v Černobyle.


Ktorá opakovacia figúra je použitá v treťom odseku ukážky 4?
Otázka č. 33 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Rozhodnite, ktorý výrok je podľa ukážky 5 pravdivý.
Otázka č. 34 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Kto je podľa ukážky 5 autorom citátu „Teraz čelíme kríze s historickými rozmermi.“?
Otázka č. 35 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Podľa japonských úradov je dôvodom pre vyhlásenie stupňa 7 vo Fukušime
Otázka č. 36 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Kto je podľa ukážky 5 autorom časti, v ktorej sú graficky stvárnené údaje?
Otázka č. 37 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
V ktorej možnosti sú všetky slovné spojenia napísané pravopisne správne?
Otázka č. 38 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Koľko jadrových havárií podľa ukážky 5 zapríčinilo únik väčšieho množstva rádioaktivity do okolia?
Otázka č. 39 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z ukážky 5 jednoslovné slovenské synonymum k cudziemu slovu škála.
Otázka č. 40 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z nasledujúcej vety predmet/y.
No v týchto dňoch čelíme kríze s historickými rozmermi.
Otázka č. 4 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma trestaný za zlé výsledky v škole?
Otázka č. 41 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 6

Pavel Vilikovský – Pes na ceste

(úryvok)

Keď sa Slovák ako jednotlivec ocitne v krajine, kde platia pravidlá, ľahko sa prispôsobí a neraz v tých podmienkach aj vynikne, ale doma ako príslušník národa potrebuje pravidlá len na to, aby mal čo porušovať. Čím viac ich beztrestne poruší, tým väčšmi stúpa jeho sebavedomie a aj hodnota v očiach spoločnosti. Slováci dokážu do každého zriadenia, do každého systému vyvŕtať diery ako červík do syra, takže sa z goudy, eidamu i parmezánu nakoniec stane ementál. V tom, ako vedia vtlačiť režimu národný charakter, je až čosi geniálne – fašizmus, komunizmus či demokracia by sa v slovenskom vydaní mali správne nazývať slošizmus, slomunizmus a slomokracia. Azda práve preto, že sme si tie bývalé režimy uspôsobili na vlastnú mustru, sa dnes s nimi tak ťažko a neradi lúčime – je na nich prischnutý náš pot a pach. Smrdia tak našsky. Nefalšovanou slovenskosťou stihla napáchnuť už aj demokracia. Je to tak: nech nás kŕmia čímkoľvek, vraciame vždy zemiaky s kapustou.


V ukážke 6
Otázka č. 42 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Podľa ukážky 6 uspôsobiť si niečo na vlastnú mustru znamená
Otázka č. 43 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorú z nasledujúcich vlastností prejavujú Slováci podľa ukážky 6 najmä v zahraničí?
Otázka č. 44 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
O čom hovorí nasledujúca veta v ukážke 6?
Je to tak: nech nás kŕmia čímkoľvek, vraciame vždy zemiaky s kapustou.
Otázka č. 45 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorý z uvedených žánrov bol v systéme literárnych žánrov nahradený románom?
Otázka č. 46 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Napíšte slová, z ktorých autor v ukážke 6 vytvoril slovo slomokracia.
Otázka č. 47 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ku ktorému slovnému druhu patria obidve zvýraznené slová v ukážke 6?
Otázka č. 48 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Pomocou ktorých dvoch gramatických kategórií sa rozprávač v závere ukážky 6 identifikuje so Slovákom?
Otázka č. 49 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 7

Matúš Kučera – Slovensko na prahu novoveku

(úryvok, upravené)

Osvietenstvo si mnohí panovníci predstavovali tak, že im pomôže vyliečiť neduhy rúcajúceho sa feudalizmu, a tým ho zachráni.

Takou bola aj Mária Terézia, ktorej filozofi 18. storočia dali do kolísky vieru, že pomocou „osvietenského rozumu“ možno začať novú vládu nad feudálnym svetom Európy, v ktorom kdesi dolu, na najnižšom spoločenskom rebríčku, tmolil sa aj poddaný slovenský človek. A práve ten sa s nádejou obracal na „osvietenú“ Máriu Teréziu, od ktorej očakával, že ho zbaví neznesiteľného feudálneho bremena. Tam, kdesi dolu, sa rodila legenda o spravodlivej panovníčke. My však nechceme legendy, ale pravdu.

Mária Terézia ešte nevládla ani celý rok, a už jej hlásili, že vojská krajín Bavorska, Francúzska a Pruska tiahnu na Prahu. Ešte nestačila poriadne stráviť prvú ohromujúcu správu, a už tu bola druhá, horšia: vojská pruského kráľa obsadili Sliezsko a Moravu.

V tejto napätej situácii Mária Terézia zvolala uhorský snem do Bratislavy. Oblečená celá v čiernom, mladá, dvadsaťtriročná, a pekná, na rukách s malým synom Jozefom, predstúpila pred uhorskú šľachtu a takmer so slzami v očiach žiadala od nej pomoc v tejto ťažkej situácii. Uhorskí šľachtici si vždy potrpeli na gestá. Vytasili šable a zborovo zvolali: Život a smrť za našu kráľovnú, zomrieme za Máriu Teréziu a podobne.


Autor ukážky 7 nazýva Máriu Teréziu „osvietenou“ a myslí to
Otázka č. 50 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Zvýraznená veta v ukážke 7 predstavuje
Otázka č. 51 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorá možnosť vyplýva z ukážky 7?
Otázka č. 52 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Z ukážky 7 vyplýva, že všeobecne rozšírená mienka o Márii Terézii ako o spravodlivej panovníčke nebola
Otázka č. 53 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Z ukážky 7 vyplýva, že kráľovná Mária Terézia
Otázka č. 54 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Napíšte pravopisne správne skratku výrazu a podobne.
Otázka č. 55 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Ktorý slovný druh slúži v druhom odseku ukážky 7 ako spájací prvok, pomocou ktorého sa druhý odsek viaže na prvý?
Otázka č. 56 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z posledného odseku ukážky 7 dve slová, ktoré majú opačný význam.
Otázka č. 57 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)

Ukážka 8

John Osborne – Obzri sa v hneve

(úryvok, upravené)

JIMMY: Doboha, ako nenávidím tie nedele. Je to vždy také stiesňujúce a vždy rovnaké. Zdá sa, že sa nikdy nedostaneme ďalej, však? Vždy ten istý obrad. Čítanie novín, pitie čaju a žehlenie. Ešte pár hodín a ďalší týždeň je fuč. Takto nám uniká mladosť. Uvedomujete si to?
CLIFF: (odhodí noviny) Čo?
JIMMY: Čítal si toho týždňa Priestlyho článok? Ani neviem, prečo sa to, prepánajána, pýtam. Dobre viem, že si nečítal. Prečo vyhadzujem každý týždeň deväť pencí za tie mizerné noviny? Okrem mňa ich nikto nečíta. Nikoho nemožno obťažovať. Nikto sa nevie zviechať zo svojej rozkošnej záhaľky. Vy dvaja ma čoskoro doženiete do zúfalstva – viem to tak isto, ako že tu sedím. Viem, že sa z vás raz zbláznim. Och, nebesá, ako len túžim po troške prostého, ľudského nadšenia. Iba nadšenia – nič viac. Žiada sa mi počuť teplý, rozochvený hlas, ktorý zvolá aleluja! (Teatrálne sa bije do pŕs.) Aleluja! Žijem! Čosi mi svitlo! Prečo by sme sa trošku nezahrali? Poďme predstierať, že sme ľudské bytosti a že sme naozaj živí. Iba na chvíľku. Čo poviete? Poďme predstierať, že sme ľudia.

Pre Jimmyho z ukážky 8 sa stala nedeľa zosobnením
Otázka č. 58 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Z ukážky 8 vyplýva, že Jimmy je znechutený
Otázka č. 59 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vyšší výskyt citoslovies, rečníckych otázok či zvolacích viet v ukážke 8 naznačuje, že u Jimmyho prevládajú pocity
Otázka č. 60 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Jimmyho repliky v ukážke 8 majú prevažne charakter
Otázka č. 61 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Prvé slovo ukážky 8 predstavuje
Otázka č. 62 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z druhého Jimmyho prehovoru v ukážke 8 sloveso, ktorým označil následok svojho očakávaného zúfalstva.
Otázka č. 63 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Napíšte, koľkým osobám sa v ukážke 8 Jimmy prihovára.
Otázka č. 64 z testu Maturita Slovensky jazyk 2012
(1 bod)
Vypíšte z autorskej poznámky v ukážke 8 slovo, v ktorom je použitá slabikotvorná spoluhláska.
Výsledok