• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Krajnicou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Vodič
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný
Otázka č. 1 z testu Anketa
(0 bodov)
Ktorý z uvedených predmetov je podľa vás najzaujímavejší?
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Vodič nesmie pri cúvaní
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Pred želeničným priecestím je vodič povinný
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevenený, aby
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Dopravná nehoda je
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.20
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.20
(1 bod)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.20
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.20
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.20
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.20
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.20
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.20
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok