• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Krajnicou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Chodníkom sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodič je povinný
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodič smie cúvať
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.5
(2 body)
V školskej zóne
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.5
(1 bod)
Pokyny policajta
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.5
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách ak
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.5
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 9 z testu Anketa
(0 bodov)
Pripravujete sa na vyučovanie pravidelne?
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.5
(2 body)
Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.5
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.5
(3 body)
Vodič červeného vozidla smie
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.5
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.5
(3 body)
Ako prvé prejdú cez križovatku
Výsledok