• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla s prívesom je
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.6
(2 body)
V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Pokyny policajta
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.6
(1 bod)
Výstražné značky
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.6
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.6
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 3 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma odmeňovaný za dobré výsledky v škole?
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.6
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.6
(3 body)
Zelené vozidlo vojde do križovatky ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.6
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.6
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.6
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Výsledok