• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Anketa SLJ
(0 bodov)
Zaujíma vás predmet slovenský jazyk?
Otázka č. 2 z testu Anketa SLJ
(0 bodov)
Myslíte si, že využijete poznatky z predmetu slovenský jazyk v praxi?
Otázka č. 3 z testu Anketa SLJ
(0 bodov)
Považujete svojho učiteľa slovenského jazyka za (môžete označiť aj viac možností):
Otázka č. 4 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma trestaný za zlé výsledky v škole?
Otázka č. 4 z testu Anketa SLJ
(0 bodov)
Nudíte sa na hodinách slovenského jazyka?
Otázka č. 5 z testu Anketa SLJ
(0 bodov)
Bývajú zo slovenského jazyka často testy alebo písomky?
Výsledok