• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Motorovým vozidlom sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Na motocykli je zakázané
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.12
(2 body)
V obytnej, pešej a školskej zóne chodci
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Vodič nesmie použiť
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.12
(1 bod)
Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom, alebo chrbtom, znamená tento pokyn
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.12
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.12
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Ak sú touto dopravnou značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.12
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 13 z testu Anketa
(0 bodov)
Aké je vaše pohlavie?
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.12
(3 body)
Prednosť v jazde má vodič
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.12
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.12
(3 body)
V poradí posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.12
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Výsledok