• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Vodič je povinný
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení,
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.11
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.11
(1 bod)
Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1 je
Otázka č. 2 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyvíjajú na vás rodičia (alebo okolie) tlak, aby ste sa učili?
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.11
(1 bod)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.11
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.11
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.11
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.11
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.11
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok