• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie Mi a Ni môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný,
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh širok
Otázka č. 4 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma trestaný za zlé výsledky v škole?
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.16
(2 body)
V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.16
(1 bod)
Cyklisti smú jazdiť
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.16
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.16
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky,
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.16
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.16
(3 body)
Ako druhé vojde do križovatky
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.16
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.16
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.16
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Výsledok