• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Otázka č. 7 z testu Anketa
(0 bodov)
Máte radi svoju školu?
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Predchádza sa
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Vozidlo vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevázdkovateľa, ak
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.9
(2 body)
V školskej zóne
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici,
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom "voľno"
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.9
(1 bod)
Hry detí na ceste sú dovolené
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.9
(1 bod)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.9
(1 bod)
Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vodičovi
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravný značka označuje
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.9
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.9
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.9
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.9
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.9
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Výsledok