• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Nemotorovým vozidlom sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť na
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Za motorovým vozidlom s prívesom sa
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „POZOR!“ povinnosť
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.7
(1 bod)
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.7
(1 bod)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.7
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 6 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste v triede dobrý kolektív?
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.7
(2 body)
Táto zábrana vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.7
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.7
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.7
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.7
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Výsledok