• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Zastavením sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť len
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Pri prechádzaní cez cestu chodec
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.23
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.23
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.23
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka zrušuje platnosť
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 5 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste v triede dobrý kolektív?
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.23
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.23
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.23
(3 body)
Vodič červeného vozidla
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.23
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.23
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok