• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie
Otázka č. 12 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyhovuje vám online forma testu?
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Vodič malého motocykla alebo bicykla
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Na kruhovom objazde je státie
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Ak je nesúlad medzí zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami,
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.24
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.24
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.24
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.24
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.24
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.24
(3 body)
Na tento pokyn policajta
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.24
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.24
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Výsledok