• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Električkovým koľajovým pásom sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Státím sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Vodič nesmie
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.13
(2 body)
V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Otázka č. 8 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyrušujú vás v triede spolužiaci?
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.13
(1 bod)
Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy,
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.13
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.13
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.13
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.13
(3 body)
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.13
(3 body)
Na tento pokyn policajta
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.13
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.13
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Výsledok