• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Anketa
(0 bodov)
Ktorý z uvedených predmetov je podľa vás najzaujímavejší?
Otázka č. 2 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyvíjajú na vás rodičia (alebo okolie) tlak, aby ste sa učili?
Otázka č. 3 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma odmeňovaný za dobré výsledky v škole?
Otázka č. 4 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma trestaný za zlé výsledky v škole?
Otázka č. 5 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste v triede dobrý kolektív?
Otázka č. 6 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste v triede dobrý kolektív?
Otázka č. 7 z testu Anketa
(0 bodov)
Máte radi svoju školu?
Otázka č. 8 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyrušujú vás v triede spolužiaci?
Otázka č. 9 z testu Anketa
(0 bodov)
Pripravujete sa na vyučovanie pravidelne?
Otázka č. 10 z testu Anketa
(0 bodov)
Viete dobre pracovať s počítačom?
Otázka č. 11 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste trémista?
Otázka č. 12 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyhovuje vám online forma testu?
Otázka č. 13 z testu Anketa
(0 bodov)
Aké je vaše pohlavie?
Otázka č. 9 z testu Anketa
(0 bodov)
Pripravujete sa na vyučovanie pravidelne?
Otázka č. 14 z testu Anketa
(0 bodov)
Obávate sa nasledujúcej skúšky?
Výsledok