• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Vodič
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Ak jazdné pruhy nie sú na vozovke vyznačené, jazdným pruhom sa rozumie časť vozovky dovoľujúca jazdu vozidiel
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Vodič predchádzaného vozidla nesmie
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo chodníka
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Účastník dopravnej nehody
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Prerušované žlté svetlo použité samostatne alebo v spojení s dopravnou značkou
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.1
(1 bod)
Na bicykli sa jazdí predovšetkým
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.1
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.1
(1 bod)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Tato dopravná značka
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.1
(2 body)
Takéto označenie sa musí použiť na
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.1
(3 body)
Ako prvé vojde do križovatky
Otázka č. 7 z testu Anketa
(0 bodov)
Máte radi svoju školu?
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.1
(3 body)
Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.1
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.1
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Výsledok