• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí
Otázka č. 10 z testu Anketa
(0 bodov)
Viete dobre pracovať s počítačom?
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo,
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Vozidlá pred železničným priecestím
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Vlečenie viacerých motorových vozidiel je
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Kto spôsobil prekážku cestnej premávky,
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.29
(2 body)
V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.29
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.29
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.29
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Táto dopravná značka informuje o
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.29
(2 body)
Táto vodiaca tabuľa označuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.29
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.29
(3 body)
Modré vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.29
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.29
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Výsledok