• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Otázka č. 8 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyrušujú vás v triede spolužiaci?
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Prekážkou cestnej premávky sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde” alebo „Stoj, daj prednosť v jazde”,
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.15
(1 bod)
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.15
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.15
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.15
(2 body)
Táto dodatková tabuľka
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.15
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.15
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.15
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.15
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok