• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Zníženou viditeľnosťou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Cyklisti smú jazdiť po ceste
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Do pešej zóny je povolený vjazd
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.34
(1 bod)
Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.34
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.34
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Táto dopravná značka prikazuje vodičovi
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.34
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 14 z testu Anketa
(0 bodov)
Obávate sa nasledujúcej skúšky?
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.34
(3 body)
V poradí tretie prejde okolo prekážky
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.34
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky,
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.34
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.34
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok