• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Chodníkom sa rozumie:
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak:
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a:
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy:
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred nim dodržiavať :
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde :
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný:
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť:
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak:
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.2
(2 body)
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby:
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel:
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.2
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano:
Otázka č. 10 z testu Anketa
(0 bodov)
Viete dobre pracovať s počítačom?
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.2
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.2
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak:
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.2
(2 body)
Táto dodatková tabuľka znamená
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.2
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.2
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.2
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.2
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok