• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Vodič pri odbočovaní nesmie
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať a cúvať
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.28
(1 bod)
Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.28
(1 bod)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.28
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 4 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste doma trestaný za zlé výsledky v škole?
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.28
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.28
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.28
(3 body)
Ako druhé vojde do križovatky
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.28
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.28
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Výsledok