• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Neobmedzením sa rozumie povinnosť
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy,
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Pri zastavení a státí, vodič je povinný
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak
Otázka č. 8 z testu Anketa
(0 bodov)
Vyrušujú vás v triede spolužiaci?
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Chodec
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.8
(2 body)
V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.8
(1 bod)
Ak je nesúhlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.8
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.8
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.8
(2 body)
Toto dopravné zariadenie je
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.8
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.8
(3 body)
V poradí druhé prejde okolo prekážky
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.8
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.8
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Výsledok