• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Vozovkou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Vodič nesmie viesť vozidlo
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.17
(2 body)
V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.17
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel,
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.17
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla sú
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.17
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.17
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 1 z testu Anketa
(0 bodov)
Ktorý z uvedených predmetov je podľa vás najzaujímavejší?
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.17
(3 body)
Červené vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.17
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.17
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.17
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Výsledok