• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Krajnicou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Pozdĺž električky sa jazdí
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo
Otázka č. 14 z testu Anketa
(0 bodov)
Obávate sa nasledujúcej skúšky?
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Vodič
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.25
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.25
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.25
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.25
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.25
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.25
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.25
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.25
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok