• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležíte poučenej osoby, ak
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka "Stoj, daj prednosť v jazde!", vodič je povinný zastaviť vozidlo
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Motocykel bez postranného vozíka sa
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená,
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.21
(1 bod)
Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.21
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.21
(1 bod)
Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
Otázka č. 1 z testu Anketa
(0 bodov)
Ktorý z uvedených predmetov je podľa vás najzaujímavejší?
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka zakazuje vjazd
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka označuje
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.21
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.21
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.21
(3 body)
Tento pokyn policajta znamená
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.21
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.21
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Výsledok