• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka,
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Vodič nesmie zastaviť a stáť
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Ak je vozovka dostatočne a súvislé osvetlená, vodič
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Pred vstupom na vozovku chodec
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.22
(1 bod)
Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.22
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 9 z testu Anketa
(0 bodov)
Pripravujete sa na vyučovanie pravidelne?
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.22
(1 bod)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.22
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na vozidle
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.22
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.22
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.22
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.22
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Výsledok