• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 5 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste v triede dobrý kolektív?
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Križovatkou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Zastavením vozidla sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Vodič je povinný
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba,
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič,
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov,
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.18
(1 bod)
Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.18
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.18
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.18
(2 body)
Táto dodatková tabulka označuje:
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.18
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.18
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.18
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.18
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Výsledok