• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Križovatkou sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Účastník cestnej premávky
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Vodič nesmie predchádzať, ak
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac
Otázka č. 1 z testu Anketa
(0 bodov)
Ktorý z uvedených predmetov je podľa vás najzaujímavejší?
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo,
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Prepravované osoby nesmú
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.26
(1 bod)
Jazdci na zvieratách smú ísť
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.26
(1 bod)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.26
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Tieto dopravné značky upozorňujú na
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.26
(2 body)
Tieto žlté a čierne pruhy označujú
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.26
(3 body)
Vodič modrého vozidla
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.26
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.26
(3 body)
Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako
Výsledok