• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Vozidlom sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.3
(2 body)
V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.3
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.3
(1 bod)
Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.3
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Táto dopravná značka informuje
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.3
(2 body)
Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.3
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.3
(3 body)
Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí:
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.3
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 7 z testu Anketa
(0 bodov)
Máte radi svoju školu?
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.3
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Výsledok