• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Vypočítajte:
2.(-1+3) + (-8) : 4 =
Otázka č. 2 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Vyriešte rovnicu a výsledok uveďte v tvare desatinného čísla.
4.(y + 1)-10y = 30-y
Otázka č. 3 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Rodina Kováčovcov si chce zobrať v banke hypotéku (pôžičku na byt) vo výlke 100 000 eur. Banka si za spracovanie tejto hypotéky účtuje poplatok vo výške O,79 % z požičanej sumy. Koľko eur je tento poplatok?
Otázka č. 11 z testu Anketa
(0 bodov)
Ste trémista?
Otázka č. 4 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Vypočítajte veľkosť uhla a znázomeného na obrázku. Veľkosť uhla uveďte v stupňoch.
Otázka č. 5 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Zadanie: MESTSKÝ PARK
Dobrovoľníci vysádzajú každý rok v mestskom parku nové stromy a hrabú opadané lístie.
K zadaniu MESTSKÝ PARK sa vzťahujú úlohy č. 05, 06 a 07.

Graf znázorňuje rozdelenie počtu všetkých stromov podra druhu, ktoré dobrovoľníci vysadili v mestskom parku. Koľko percent z celkového počtu vysadených stromov tvoria lipy?
Otázka č. 6 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Minulý rok pohrabalo lístie v parku pätnásť dobrovoľníkov za 2 hodiny. V tomto roku hrabalo lístle o pät dobrovoľníkov menej. Za koľko hodín pohrabali dobrovoľníci lístie tento rok? Predpokladáme, že všetci dobrovoľníci v tomto aj v minulom roku pracovali rovnako výkonne.
Otázka č. 7 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Do mestského parku plánujú zakúpiť lavičky a stojany na bicykle. V tabuľke sú uvedené ceny s DPH, za ktoré predévajú 1 kus tovaru v dvoch obchodoch. Lavičky a stojany na bicykle sa budú nakupovať spolu v jednom z obchodov.

Vypočítajte rozdiel celkových cien spolu za 10 kusov lavičiek a 5 kusov stojanov na bicykle v týchto dvoch obchodoch. Výsledok uveďte v eurách.
Otázka č. 8 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Zadanie: NAJVYŠŠIE BUDOVY
Najvyššia budova sveta Burdž Dubai (Dubajská veža) v Dubaji sa stavala od roku 2004, v roku 2007 merala 555,3 metrov. V roku 2010, keď ju dokončili, merala 828 metrov.
K zadaniu NAJVYŠŠIE BUDOVY sa vzťahujú úlohy č. 08 a 09.
V grafe sú uvedené informácie o dvanástich najvyšších dokončených výškových budovách v Bratislave.

Z údajov zobrazených v grafe vypočítajte priemernú výšku budov, ktoré sú vysoké viac ako 99 metrov. Výsledok uveďte v metroch.
Otázka č. 9 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Koľko krát je budova Burdž Dubai vyššia ako Národné banka Slovenska? Výsledok zaokrúhlite na desatiny.
Otázka č. 10 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Teleso na obrázku je zlepené ztroch zhodných kociek s hranou dlhou 3cm. Kocky sú ksebe zlepené celými stenami. Vypočítajte povrch tohto telesa v cm2.
Otázka č. 11 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Vypočítajte súčet vietkých dvojciferných čísel, ktoré sa dajú vytvoriť z číslic 0, 1 a 3. Číslice sa vo vytvorenom čísle môžu opakovať.
Otázka č. 12 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Na parkovisku stojí vedra seba päť' motoriek, každé inej farby. Biela motorka stojí na kraji, modrá nestojí vedra červenej a ani na kraji. Zelená motorka stoji vedra modrej. Medzi hnedou a bielou motorkou stojí presne jedna motorka. Motorky na parkovisku stoja vedra seba v poradí:
Otázka č. 13 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Koľkokrát je objem kvádra na obrázku č. 1 väčší ako objem kvádra na obrázku č. 2?
Otázka č. 14 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Námestie má tvar zložený z obdlžnika a dvoch zhodních polkruhov (pozrite obrázok). Vypočítajte obvod tohto námestia a výsledok zaokrúhlite na celé metre.
Otázka č. 15 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Zostrojte trojuholník ABC, ak poznáte dĺžky jeho strán c = 5 cm, a = 4 an a uhol ABC má veľkosť 60°.
Odmerajte dlžku strany b v milimetroch.
Dĺžka strany b je:
Otázka č. 16 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Štvorec KLMN znázornený na obrázku je rozdelený na zhodné štvorce. Vyjadrite v tvare desatinného čísla, akúl časť štvorca KLMN tvorí trojuholník OLE vyfarbený čiernou farbou.
Otázka č. 17 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Juraj daroval zo svojej zbierky kartičiek hokejistov tri pätiny kamarátovi Jozefovi. Zostalo mu 126 kartičiek. Koľko kartičiek mal Juraj pôvodne pred darovaním vo svojej zbierke?
Otázka č. 18 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Neznéme číslo vypočítame, ak od druhej mocniny najväčšieho jednociferného čísla odpočítame súčin čísel 8 a 7. Neznéme číslo je:
Otázka č. 19 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Koľko cm2 je obsah trojuholníka JAS, ktorý je znázornený v štvorcovej sieti?
Otázka č. 20 z testu Testovanie 9 Matematika 2013
(1 bod)
Teta a strýko kúlpili spoločne Katke lyže. Na celú cenu lyží sa poskladali v pomere 3 : 2. Strýko prispel sumou 60 eur. Koľko eur stáli Katkine lyže?
Výsledok