• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 7 z testu Anketa
(0 bodov)
Máte radi svoju školu?
Otázka č. 1 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Zaujíma vás predmet matematika?
Otázka č. 2 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Myslíte si, že využijete poznatky z predmetu matematika v praxi?
Otázka č. 3 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Považujete svojho učiteľa matematiky za (môžete označiť aj viac možností):
Otázka č. 4 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Nudíte sa na hodinách matematiky?
Otázka č. 5 z testu Anketa MAT
(0 bodov)
Bývajú z matematiky často testy alebo písomky?
Výsledok