• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Hranicou križovatky sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Státím sa rozumie
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Vodič nesmie použiť
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Na priechode pre chodcov sa chodí
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, lan ak
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje
Otázka č. 9 z testu Anketa
(0 bodov)
Pripravujete sa na vyučovanie pravidelne?
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.4
(1 bod)
Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.4
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.4
(1 bod)
Prívesy za osobné automobily
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dodatková tabuľka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.4
(2 body)
Táto dodatková tabuľka označuje
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.4
(3 body)
Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.4
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.4
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.4
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Výsledok