• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Vodič nesmie
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidia počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú
Otázka č. 13 z testu Anketa
(0 bodov)
Aké je vaše pohlavie?
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo,
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ces
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.33
(1 bod)
Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.33
(1 bod)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.33
(1 bod)
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.33
(2 body)
Takéto označenie sa môže použiť na
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.33
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.33
(3 body)
Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.33
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.33
(3 body)
Ako prvé prejde cez križovatku
Výsledok