• Celý test sa vyhodnotí až po stlačení tlačidla „Výsledok“ na konci testu.
Otázka č. 1 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Vodičom sa rozumie
Otázka č. 2 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Vodič malého motocykla
Otázka č. 3 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Vodič sa nesmie otáčať
Otázka č. 4 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Vodič smie zastaviť a stáť
Otázka č. 5 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
Otázka č. 6 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým
Otázka č. 7 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené
Otázka č. 8 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla
Otázka č. 9 z testu Vodičák č.31
(2 body)
V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby
Otázka č. 10 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac
Otázka č. 11 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla,
Otázka č. 12 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov
Otázka č. 13 z testu Vodičák č.31
(1 bod)
Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,
Otázka č. 14 z testu Vodičák č.31
(1 bod)
Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky
Otázka č. 15 z testu Vodičák č.31
(1 bod)
Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré
Otázka č. 16 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 17 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka upozorňuje na
Otázka č. 18 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 19 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 20 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka znamená:
Otázka č. 21 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka znamená
Otázka č. 22 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka vyznačuje
Otázka č. 23 z testu Vodičák č.31
(2 body)
Táto dopravná značka
Otázka č. 24 z testu Vodičák č.31
(3 body)
V poradí druhé prejde cez križovatku:
Otázka č. 25 z testu Vodičák č.31
(3 body)
Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:
Otázka č. 26 z testu Vodičák č.31
(3 body)
Ako posledné prejde cez križovatku
Otázka č. 7 z testu Anketa
(0 bodov)
Máte radi svoju školu?
Otázka č. 27 z testu Vodičák č.31
(3 body)
V poradí tretie prejde cez križovatku
Výsledok