Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Keď navštívite túto internetovú stránku, stránka môžeme zbierať informácie o vás a to buď priamo (tak, že vás požiada o poskytnutie istých informácií) alebo nepriamo. Budeme tieto osobné informácie používať výhradne v súlade s týmto prehlásením o použití osobných informácií a zaväzujeme sa chrániť všetky získané osobné informácie. Toto prehlásenie stanovuje účel spracovania dát v súvislosti s touto internetovou stránkou, používanie cookie a taktiež ako môže užívateľ uplatniť svoje práva v súvislosti so svojimi osobnými informáciami. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Tretím stranám budú poskytované len štatistické údaje.

Cookies

Môžeme zbierať a analyzovať informácie o používaní tejto internetovej stránky, vrátane mena domény, počtu prístupov a navštívených stránok, informácií o stránkach navštívených pred a po návšteve na stránke a dĺžky návštevy na stránke. Tieto informácie sa budú zbierať prostredníctvom cookie. Cookie je malý textový súbor, ktorý náš server internetovej stránky umiestni na užívateľovom pevnom disku. Užívateľ sa môže rozhodnúť či bude toto cookie používať alebo nie prostredníctvom nastavení prehliadača internetu. Cookie umožní používať túto internetovú stránku rýchlejšie a ľahšie. Tieto anonymne vyzbierané údaje tiež pomôžu neustále zlepšovať svoje www stránky podľa potrieb ich návštevníkov.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo zmeniť toto prehlásenie o použití osobných informácií alebo jeho častí. Odporúčame, aby si každý užívateľ pravidelne overoval, či v ňom nenastali zmeny.